محورها و ارسال چکیده مقاله

موارد فهرست شده ذیل، بخشی از موضوعات قابل ارائه در این کنفرانس را شامل خواهد شد. لازم به ذکر است که ارائه مقالات با موضوعات مرتبط دیگر نیز پذیرفته خواهد شد.
محورهای اصلی کنفرانس به شرح زیر است:

• سیر تحول مفهوم منظر

زیر‌عنوان‌ها عبارت‌اند از:
منظر در قامت رشته‌ای علمی، خدمات حرفه‌ای، استانداردها، دانش بومی، مدیریت و قانون‌گذاری، رویکردهای میان‌رشته‌ای
فن‌آوری‌های سطح بالا، ارزیابی منظر، برنامه‌ریزی و طراحی منظر، حفاظت از منظر، مرمت منظر

• جهانی‌شدن، توسعه و تغییرات جمعیتی

زیر‌عنوان‌ها عبارت‌اند از:
شهری‌شدن، صنعتی‌شدن، رشد سریع جمعیت، تراکم جمعیت، مهاجرت، تمرکزگرایی، دسترسی، فن‌آوری

• منابع طبیعی، تغییر اقلیم و فجایع طبیعی

زیر‌عنوان‌ها عبارت‌اند از:
جنگل‌زدایی، بیابانی‌شدن، آتش‌سوزی در طبیعت، بحران ریزگردها، آلودگی، سیل، فرسایش، موج گرما، خشکسالی ،نابودگی زیستگاه، گرمایش جهانی و اثر گلخانه‌ای، کاهش اثر تغییر اقلیم و سازگاری با آن، ردپای کربن، مدیریت و مصرف انرژی
مدیریت منابع طبیعی

• منظر و تغییرات اقتصادی

زیر‌عنوان‌ها عبارت‌اند از:
فقر، بحران اقتصادی، بحران مالی، رکود اقتصادی، تولید ملی، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی، تجارت الکترونیکی، برندسازی

• منظر و تغییرات اجتماعی-فرهنگی

زیر‌عنوان‌ها عبارت‌اند از:
نابرابری، بیکاری، فساد، کمبود مواد غذایی، روش زندگی، عدالت اجتماعی، حقوق مدنی، توسعه‌ی انسانی، سمن‌ها
سیاست اجتماعی، ارتباطات و رسانه‌ها، آموزش

• منظر و سیاست

زیر‌عنوان‌ها عبارت‌اند از:
منازعات منطقه‌ای، جنگ و دوران پس از جنگ، تروریسم، تجزیه‌طلبی، رژیم‌های بین‌المللی

• حفاظت از منظر

زیر‌عنوان‌ها عبارت‌اند از:

منظر فرهنگی، منظر شهری تاریخی، سیستم‌های میراثی کشاورزی، منظر روستایی، منظر میراث صنعتی، راه‌های فرهنگی، راه ابریشم، منظر تاریخی، مستندسازی، مدیریت، و پایش میراث جهانی، چالش‌های حفاظت و توسعه، سیر تحول منظر و باغ

• منظر و فن آوریهای نوین

زیر‌عنوان‌ها عبارت‌اند از:

نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌ها، مدل‌سازی، تصویرسازی، GIS، BIM، هوشمندسازی، محیط‌های پاسخ‌ده، انرژی‌های نو.

مقاله‌های ارسالی می تواند با یک یا چند محور کلی مرتبط باشد با این همه و با توجه به گستردگی حوزه‌ی مطالعات منظر، مباحث مطرح در کنفرانس معماری منظر خاورمیانه به محورها و موضوع‌های بالا محدود نمی‌شود و هر پژوهشی که با عنوان کلی منظر در گذار مرتبط باشد برای داوری در نظر گرفته خواهد شد.
توجه به این نکته ضروری‌ست که تمام محورها و موضوع‌ها از دو جنبه‌ی کلی قابل بررسی‌ست:
1) چه تغییراتی در منظر رخ می دهد؟
این سوال به ماهیت و دلایل ظهور تغییرات و نحوه‌ی تاثیر مولفه‌های گوناگون طبیعی و انسانی بر منظر می‌پردازد.
2) چگونه باید با این تغییرات مواجه شد؟
یعنی پژوهشگران، حرفه‌مندان و مدیران در پاسخ‌گویی به این تغییرات چه نقشی دارند.

نحوه تدوین چکیده

چکیده مقاله ارسالی باید به صورت long abstract و به زبان انگلیسی ارایه شود. فرمت تدوین چکیده را از اینجا دانلود کنید.

ارسال چکیده

چکیده مقاله را اینجا بارگزاری کنید.

 
 Upload
ساخته شده توسطARForms