رئیس کنفرانس: محمد مطلّبی (رییس منطقه خاورمیانه فدراسیون بین المللی معماران منظر- ایفلا)
نائب رئیس کنفرانس: آرمین پرهیزی راد (نماینده انجمن متخصصان فضای سبز و منظر ایران در ایفلا)

کمیته اجرائی
رئیس کمیته: دکتر نسیم صحرائی نژاد
اعضاء: الهام سراجی، نگار رحیم زاده، آنیا خدابخشیان

کمیته علمی
رئیس کمیته: دکتر پرستو عشرتی
اعضاء:

دکتر بهناز امین زاده  (دانشگاه تهران، ایران)

دکتر مصطفی بهزادفر (دانشگاه علم و صنعت ایران)

دکتر پیروز حناچی (دانشگاه تهران، ایران)

دکتر سید محمد حسین ذاکری (دانشگاه شیراز، ایران)

دکتر مهدی زندیه (دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، ایران)

دکتر رومینا سیاح نیا (انجمن ارزیابی محیط زیست ایران)

دکتر آزاد شاهچراغی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ایران)

دکتر نسیم صحرائی نژاد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ایران)

دکتر محمد حسن طالبیان (سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری)

دکتر محمدرضا طاهری (دانشگاه تهران، ایران)

دکتر بهداد علیزاده (دانشگاه فردوسی مشهد، ایران)

دکتر علیرضا عینی فر (دانشگاه تهران، ایران)

دکتر کاوه فتاحی (دانشگاه شیراز، ایران)

دکتر بهرام هوشیار یوسفی (دانشگاه اسکووده سوئد)

دکتر سمیه فدائی نژاد (دانشگاه تهران، ایران)

دکتر مینو قره بگلو (دانشگاه هنر اسلامی تبریز، ایران)

دکتر مینا کبودرآهنگی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ایران)

دکتر حمید ماجدی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ایران)

دکتر محمدرضا مثنوی (دانشگاه تهران، ایران)

دکتر محمد مهدی محمودی (دانشگاه تهران، ایران)

دکتر علیرضا میکائیلی تبریزی (دانشگاه منابع طبیعی و کشاورزی گرگان، ایران)

دکتر رزا وکیلی نژاد (دانشگاه شیراز، ایران)

Prof. Jala Makhzoumi – American University of Beirut, Lebanon

Prof. Michael Trieb – University of Stuttgart, Germany

Prof. Parviz Koohafkan -President of World Agricultural Heritage Foundation

Dr. Rita Micarelli -International Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics (IIAS), Italia

Dr. Giorgio Pizziolo -University of Florence and IIAS, Italia

-Dr. Samar Nazer -Birzeit University, Palestine

Dr. Alexander Kader – German University of Technology, Oman

Dr. Farzad Pour Rahimian – University of Strathclyde, UK

Dr. Anna Grichting – Qatar University, Qatar

Prof. Dr. Mustafa Kamal Mohd Sharif -University Putra Malaysia

Dr. Norsidah Ujang -University Putra Malaysia

Prof. Osman Mohd Tahir – University Putra Malaysia

Dr. Salma Samaha – Lebanese University, Lebanon

Dr. Zheng Li – Beijing Forestry University, China

Dr. Beata Dreksler – American University of Beirut, Lebanon/ CSGGW, Poland

Dr. Anna Marijke Weber – RWTH Aachen, Germany

Dr. Per Hedfors – University of Upsala, Sweden

Dr. Axel Timpe – RWTH Aachen University, Germany

Dr. Gamini Wijesuriya – ICCROM, Italy

Dr. Agnieszka Jaszczak – University of Warmia and Mazury, Poland

Dr. Vibhavari Jani – Kansas State University, USA

Prof. Michael Hughes- American University of Sharjah, UAE

Dr. M.Margaret Bryant – State University of NewYork, USA

شورای سیاست گذاری
حمید ابراهیم (رئیس هیئت مدیره انجمن متخصصان منظر و فضای سبز ایران)
Jala Makhzoumi (رئیس هیات مدیره انجمن معماران منظر لبنان)
Amal Zanoun   (رئیس هیات مدیره انجمن معماران منظر اردن)
نوا توکلی مهر (رییس هیات مدیره گروه شهر و منظر)