هزینه های ثبت نام 

هزینه های شرکت در این کنفرانس بر اساس نوع شرکت کنندگان بین المللی و ایرانی و نیز برای اعضاء انجمن متخصصان فضای سبز و منظر ایران، دانشجویان و همچنین زمان ثبت نام به شرح زیر متغیر خواهد بود:

شرکت کنندگان عادی (با یا بدون مقاله): 

تا پانزدهم فروردین 1397: 3/500/000 ریال

بعد از شانزدهم فروردین 1397: 4/500/000 ریال

اعضای انجمن متخصصان فضای سبز و منظر ایران (با یا بدون مقاله):

تا پانزدهم فروردین 1397: 2/500/000 ریال

بعد از شانزدهم فروردین 1397: 3/500/000 ریال

دانشجویان (با یا بدون مقاله):

تا پانزدهم فروردین 1397: 1/800/000 ریال

بعد از شانزدهم فروردین 1397: 2/500/000 ریال

توجه:

برای آن دسته از افرادی که نسبت به ارسال چند چکیده مقاله برای کنفرانس منظر در گذار اقدام نموده اند، در صورت پذیرش بیش از یک مقاله از یک نویسنده توسط کمیته داوران، و پرداخت هزینه کامل ثبت نام برای مقاله اول، هزینه ثبت نام‌ به ازای مقاله دوم به میزان ۲۰ درصد و برای مقاله سوم به میزان‌۴۰ درصد کاهش خواهد یافت. این تخفیف تنها برای مقالات دوم و سوم اعمال خواهد شد.

هزینه ثبت نام در کنفرانس شامل موارد ذیل خواهد بود:
– امکان حضور در کنفرانس
– پکیج کنفرانس
– ناهار همراه با پذیرائی میان وعده در دو روز کنفرانس
– دریافت نسخه دیجیتال مجموعه مقالات کنفرانس

– دریافت گواهی معتبر حضور در کنفرانس (مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی)

شام کنفرانس: امکان ملاقات رو در رو با اساتید و شرکت کنندگان خارجی به همراه سرو غذاهای ایرانی در شامگاه  18 اردیبهشت ماه 1397

رزرو شام برای شرکت کنندگان ایرانی: هر نفر 600000 ریال

در صورت رزرو، هزینه شام به هزینه ثبت نام اضافه خواهد شد. برای رزرو لازم است در فرم ثبت نام گزینه مربوط به شام تکمیل شود.

توجه:

– لازم است واریز هزینه ثبت نام (و شام کنفرانس) از طریق شماره کارت 9939-0535-3379-6104 نزد بانک ملت بنام محمد مطلّبی (رییس کنفرانس) انجام گیرد.

– ثبت نام در کنفرانس با پر کردن فرم ثبت نام به صورت آنلاین از طریق منوی مربوطه در وبسایت (منوی ثبت نام آنلاین) و واریز وجه ثبت نام و ارسال تصویر فیش واریزی به آدرس ایمیل melac@shahromanzar.org تکمیل خواهد شد. در صورتی که هر یک از موارد فوق انجام نپذیرد، ثبت نام ملغی شده و کمیته برگزاری مسئولیتی برای ارایه خدمات به شخص ثبت نام کننده نخواهد داشت.

– افرادی که از تخفیف دانشجویی یا تخفیف مربوط به اعضای انجمن متخصصان فضای سبز و منظر ایران استفاده می کنند لازم است نسبت به ارسال تصویر کارت مربوطه به شکلی که شماره دانشجویی یا شماره عضویت آنها در انجمن به شکل واضح دیده شود، اقدام نمایند.