مسترکلاس ژورنالیسم

به اعتقادی بسیاری از ارباب دانش، آنچه امروز به عنوان روزنامه نگاری می شناسیم یا به بیان فرنگی و کامل تر آن، ژورنالیسم، چه بسا متفاوت باشد با تعریف واقعی یا لااقل کارکردگرای آن… نه روز را نگارش کند و نه حتی اگر این مهم را انجام می دهد، موفق باشد. ناکارآمدی، چه نتیجه بی دانشی [یا عدم توجه به سیر تکاملی دانش در تولید محتوا] باشد و چه حاصل بی تجربگی در گفتمان رایج روزنامه نگاری امروز دنیا [و در مورد ما، حوزه معماری و شهر]، تنها یک واکنش در پی دارد؛ بی توجهی و سِرشدگی مخاطب و در نهایت حذف یکی از ارکان الگوریتم پیام که در اوایل قرن بیستم دوسوسور آن را تعریف کرده بود. روزنامه ها، مجله ها و نشریاتی که این روزها به فراخور اتفاقات مختلف به موضوع معماری می پردازند [با افقی تا گستره تلگرام]، زیادند، و از آن زیادتر، گفتگوهایی ست که حواشی این موضاعات شکل میگیرند… اما نتیجه؟ چه بسا چیزی در حوالی هیچ! حال، چطور می توان با پذیرش الگوهای ساده و ابتدایی روزنامه نگاری، یک ژورنالیست موفق در حوزه معماری بود؟ تا چه حد قرار است در رقابت میان دانش معماری و سطح آگاهی مخاطب عام در این حوزه تخصصی، به نفع یک گزارش خوب و خواندنی، توازن برقرار کنیم؟ آیا اصولا معماری نیازی به حوزه تخصصی مجزا در دنیای مطبوعات امروز دارد؟… و در نهایت عرصه تولید محتوای نقد شهری و معمارانه چه نقشی در این بین ایفا می کند؟ در این مسترکلاس یک روزه قرار است پاسخ هایی برای چنین سوالاتی را به گفتمان بنشینیم، سوالات تازه ای به آن اضافه کنیم و نهایتا تولیداتی محتوایی در کیفیت انتشار در نشریات حامیانمان ارائه دهیم.
مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری، برای شرکت کنندگان منتخب رایگان خواهد بود…. لطفا فرم ذیل را با جدیدتی درخور نگاه دقیق یک ژورنالیست تخصصی تکمیل فرمایید: فرم ثبت نام

زمان: پنجشنبه، پنجم مردادماه

مکان: متعاقبا اعلام خواهد شد

هدایتگران مسترکلاس:

سعید برآبادی

نوا توکلی مهر

بهرام هوشیار یوسفی