Past Events

مدیریت دانش و نوآوری در شهرهای دانش بنیان، چرا و چگونه !؟

شهرهای امروز نتیجه توسعه و رشد تک محور «صنعت» و  «تکنولوژی»، این میراث دومین انقلاب جوامع بشری در طول تاریخ است. تلاش های شایان توجه بشریت از دهه 70 میلادی تاکنون و رواج رویکرد جامع «توسعه پایدار»، تا به امروز ادامه یافته است و در مسیر چالش های تحقق پذیری، به سومین انقلاب جوامع شهری یعنی فن آوری اطلاعات رسیده است. توسعه فن آوری های جدید در یک تجربه زیسته عصر انقلاب صنعتی، نیازمند امکانات ارزیابی، پایش و مدیریت استراتژیک توسعه است. این مدیریت استراتژیک تنها با رویکرد جامع مدیریت دانش و نوآوری و پیدایش شهرهای دانش بنیان میسر خواهد شد.

در شهرهای دانش بنیان، در کنار رشد و توسعه بدون مانع فن آوری های نوین، عامل انسان و بازخورد تاثیرات این فن آوری ها بر کلیه ابعاد زیستی او (اهداف هفده گانه توسعه پایدار)، در یک گردش داده ها، اطلاعات و دانش های گسترده، مورد تحلیل، ارزیابی و بازنگری قرار می گیرند و اشتباه تاریخی توسعه های تک محور، جای خود را به رشدی پایدار و فراگیر خواهد داد.

چنانچه دو رکن اصلی یک شهر دانش بنیان را زیرساخت ها و پردازش داده ها بدانیم، منابع اقتصادی رشد نیز در چنین شهرهایی، منابعی جدید خواهند بود؛ اقتصاد دانش و اقتصاد نوآوری. به این ترتیب ارزش افزوده در ارتقاء کیفیت زیست شهری، توسعه زیرساخت ها و توسعه خدمات تلقی می گردد. با چنین رویکردی شهرهای دانش بنیان، شهرهای پایدار هوشمندی اند که علاوه بر سه لایه کالبد مصنوع، اجتماع و محیط زیست طبیعی، دارای لایه فضاهای مجازی یا دیجیتالی هستند. در یک جمع بندی، از انجایی که هر توسعه ای توسعه پایدار محسوب نمی گردد، شهرهای هوشمند به تنهایی ضامن توسعه پایدار نخواهند بود. اما هر شهر دانش بنیان، قطعا شهری هوشمند خواهد بود که فن آوری های نوین با مدیریت دانش و نواوری، متضمن اهداف توسعه پایدار خواهند شد.

شهرهای دانش بنیان ، شهرهایی هستند  با :

 • زیرساخت های هوشمند
 • شهروندان هوشمند
 • فضاهای مجازی و دیجیتالی کارآمد
 • نهادها و موسسات نوآور و خلاق
 • محیط زیست مورد حفاظت و بهبود یافته

اهداف سمپوزیوم

اهداف اصلی:

 • ایجاد روابط و مراودات کاربردی بین بخش آکادمی، بخش خصوصی و مدیریت شهری
 • آینده نگاری دانش بنیان در تحلیل اثرات توسعه صنعتی، همچنین فن آوری های نو بر توسعه فضایی و دستیابی به توسعه پایدار و فراگیر

اهداف کوتاه مدت:

 • برگزاری اولین سمپوزیوم مدیریت دانش و نوآوری در شهر برای دستیابی به اولین دستاوردهای شناخت بستر، نیازمندی ها، زیرساخت ها و مراودات بین المللی
 • تخصیص فرصت های مطالعاتی و کارگاههای تخصصی تر برای شرکت کنندگان در اولین سمپوزیوم،

اهداف بلند مدت:

 • تنظیم سند مدیریت شهری دانش بنیان
 • امضای توافقنامه های همکاری بین ایران، سوئد و فرانسه
 • برگزاری سمپوزیوم و رویدادهای تخصصی بعدی در زمینه مدیریت دانش و نوآوری در شهر
 • ایجاد فرصت و بسترسازی برای پروژه های تحقیقاتی و اجرایی مرتبط در حوزه های بین رشته ای

برنامه روزهای اول و دوم سمپوزیوم

Opening

افتتاحیه (10-8:30)

قرائت قرآن کریم

سرود ملی

سخنران اول : جناب آقای دکتر مظاهریان،معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی

سخنران دوم : جناب آقای پروفسور رالف مدیرعامل شرکت اریکسون

سخنران سوم : جناب آقای دکتر استفان تنگبلاد، رییس دانشکده بازرگانی اسکووده

سخنران چهارم: جناب آقای دکتر نعمت حسنی ،رییس دانشکده عمران، آب و محیط زیست

استراحت

Knowledge and Innovation Management

مدیریت دانش و نوآوری (12:30-10:30)

 • The future of KIM research: (آینده پژوهش های مدیریت دانش و نوآوری): Susanne Durst
 • Women and KIM: ( زنان و مدیریت دانش و نوآوری): Athare Nejadi
 • KIM and capacity of social development in cities :

 (فكر، دانش و توسعه ظرفيتهاى اجتماعى شهرنشينى): Mohamadreza Hamidizade

 • Challenges of Innovation Management in Developing a Knowledge Economy in Iran: (چالش‌های مدیریت نوآوری در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در ایران): Farhang Fassihi
 • Knowledge-based culture and society as a smart city infrastructure:

(فرهنگ و جامعه دانش بنیان به عنوان زیرساخت شهر هوشمند): Abbas Jong

 

KIM and Urban/regional Planning

مدیریت دانش و نوآوری و برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای (3:00-1:30 )

نهار و نماز

 • Regional Resilience- Factors that make Regions Long-Term Viable: Stefan Tengblad
 • Urban management and non-urban location / risk management / local and regional Governance: Lotten Svensson
 • Tech Parks and Urban Development:

(پارک‌های فناوری و توسعه‌ی شهر): Mohammad Sadegh Khayatian

 (Panel: Hesam Zand, Bahram Hooshyar Yousefi)

Smart Cities

شهر هوشمند (5:00-3:30)

 

 • Industry and Smart cities: (صنعت و شهر هوشمند): Mohsen Saremi
 • Data Science For Smart Cities: Morteza Saberi
 • Digitalization of societies and organizations:

(دیجیتالی (الکترونیک) کردن جوامع و سازمان ها): Jean-Michel Coget

 • Eco-Neighborhood as a tool for Smart City management:

(اکو محله‌ها، ابزاری برای مدیریت هوشمند شهر): Jamal Athari

 • Smart city development in conjunction with KIM related issues:

(توسعه شهر هوشمند مبتنی بر مدیریت دانش و نوآوری): Laala Jahanshahloo

 

Second Day Plan:

کارگاه‌های گروه A

مدیریت دانش و نوآوری

مدیریت گروه کارگاه: سوزان دونست

نوآوری و خلاقیت آزاد در شرکت های کوچک و متوسط: چرا، چگونه و چه وقت؟

“سوزان دورست”

مدیریت دانش در شهر هوشمند

“ژان میشل کوژه/سعید خرقانی”

برنامه ریزی سناریو محور وکاربست‌های آن در مدیریت شهری

“فرهنگ فصیحی”

کارگاه‌های گروه B

مدیریت هوشمند شهر

مدیریت گروه کارگاه:

 ژان میشل

کارگاه سازمان حفاظت از محیط‌زیست

“سعید متصدی”

ابعاد اجتماعی-کالبدی برنامه ریزی شهری

” جمال اطهاری”

رویکردهای نو  به مدیریت کسب و کارهای معماری کوچک و متوسط: آشکار کردن دانش از میان بی‌نظمی

“بهرام هوشیار یوسفی”

 

 

گزارش روز اول:

مراسم افتتاحیه اولین سمپوزیوم بین المللی مدیریت دانش و نوآوری در شهر با حضور سه نماینده از سه گروه مخاطب برنامه ریزی شده در مدیریت محتوایی( دانشگاه، دولت و بخش خصوصی نوآور) برگزار شد؛

- جناب آقای دکتر مظاهری، معاون محترم ساختمان ومسکن وزارت راه و شهرسازی

- جناب آقای دکتر حسنی، دبیر علمی سمپوزیوم و رییس دانشکده عمران، آب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی

- جناب آقای دکتر رالف، مدیر عامل شرکت اریکسون در ایران

در ادامه در طول سه پانل تخصصی در قبل و بعد از ظهر، کلیه سخنرانی ها طبق برنامه با اندکی جابجایی ( به دلیل عدم حضور سخنرانان سوئدی در روز اول) تا ساعت 17:30 انجام شد.

تعداد شرکت کنندگان در سمپوریوم طی دو روز جمعا 140 نفر با توجه به گواهینامه های صادر شده می باشد.

ضیافت شام اولین سمپوزیوم مدیریت دانش و نواوری در شهر  در مدرسه دارلفنون:

 

به جهت ایجاد فضای تبادل نظر و بررسی های بیشتر همکاری مابین نهادهای مختلف شرکت کننده در سمپوزیوم، ضیافت شامی در مدرسه دارالفنون( اولین مدرسه مدرن ایران) به میزبانی شهرداری منطقه 12 تهران (منطقه تهران تاریخی) که از حامیان مالی و معنوی این سمپوزیوم می باشد برگزار شد.

در این مراسم جناب آقای دکتر علی محمد سعادتی ، ضمن خوشامدگویی به مهمانان ، به اهمیت این رویداد علمی و تلاش های شهرداری منطقه 12 در توسعه مدیریت دانش بنیان پرداختند.

همچنین معرفی از مدرسه دارلفنون و سخصیت امیرکبیر، بنیانگذار این نهاد دانش بنیان توسط کارشناسان شهرداری منطقه 12 صورت پذیرفت.

از حاضرین در جلسه می توان به نمایندگانی از هیئت علمی سمپوزیوم، چند تن از مدعوین سمپوزیوم، مرکز فن آوری اطلاعات، ارتباطات و فن آوری ریاست جمهوری ، شرکت اریکسون اشاره نمود.

گزارش روز دوم (کارگاه ها):

با توجه به حضور اساتید سوئدی از روز دوم در سمپوزیوم (به دلیل اختلال در پرواز هواپیماها و تاخیر زمانی حدود 48 ساعت در ورود به ایران)، سخنرانی خانم سوزان دورست و آقای استفان تنگبلاد، به روز دوم و قبل از شروع کارگاهها موکول گردید. به این ترتیب حاضرین در سمپوزیوم، بعد از استماع این دو سخنرانی در سالن همایش های شهید رنجبران، به کارگاههای مربوطه مراجعه کردند.

چهار کارگاه به شرح ذیل در روز دوم در ساختمان مربوط به کلاس ها و کارگاههای پردیس عباسپور برگزار شدند :

 • نوآوری و خلاقیت آزاد در شرکت های کوچک و متوسط: چرا، چگونه و چه وقت؟ توسط خانم سوزان دورست
 • ابعاد اجتماعی-کالبدی برنامه ریزی شهری توسط آقای دکتر جمال اطهاری و آقای دکتر ژان میشل کوژه
 • رویکردهای نو به مدیریت کسب و کارهای معماری کوچک و متوسط: آشکار کردن دانش از میان بی‌نظمی توسط آقای دکتر بهرام هوشیار یوسفی
 • برنامه ریزی سناریو محور وکاربست‌های آن در مدیریت شهری توسط آقای دکتر فرهنگ فصیحی

کافه دانش KIM2017

دو موضوع اصلی در کافه دانش KIM2017 :

 • حرفه‌ی منظر، مدیریت دانش و شهر هوشمند در روز 19 دی‌ماه 1395
 • زیرساخت‌ها در شهر هوشمند ( با محوریت استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوآور و خلاق ) : در روز 20 دی‌ماه 1395

 

رویداد کافه‌دانش یکی از بخش‌های جانبی نخستین سمپوزیوم مدیریت دانش و نوآوری در شهر، KIM2017، بود که در تاریخ 19 دی ماه در ساختمان امیرکبیر پردیس شهیدعباسپور دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. اجرای این رویداد با شعار “آینده را از طریق گفتگو شکل دهیم” صورت گرفت و طی آن استادان دانشگاه و متخصصانی از بخش های دولتی و خصوصی درباره‌ی وضعیت تولید و بسط دانش در رشته‌های مهندسی فضای‌سبز، طراحی محیط و معماری منظر و همچنین جایگاه متخصصان این رشته‌ها در نظام فنی و اجرایی کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند.

 

 

فروم دکتری:

اساتید فروم : اطهره نژادی، احمدعلی یزدان پناه، استفان تنگبلاد، سوزان دورست، سعید ایزدی،بهرام هوشیار یوسفی، مرتضی صابری

دبیر برگزاری فوروم: مهتا صارمی

گزارش :

فوروم دکترا در روز دوم سمپوزیوم در تاریخ بیستم دیماه 1395 در دانشگاه شهید بهشتی شهید عباسپور برگزار شد. هدف از برگزاری فوروم تعامل بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی با تخصص های متفاوت با اساتید و صاحبنظران مباحث مدیریت دانش و نوآوری بود. البته قرار بود صاحبنظران بخش اجرایی نیز در این برنامه باشند که متاسفانه حضور نداشتند. شرکت کنندگان این فوروم دانشجویان دکتراو یا دانشجویان کارشناسی ارشد با تخصص معماری، شهرسازی، مطالعات معماری، جامعه شناسی، کشاورزی، برنامه ریزی- محیط زیست، و تکنولوژی اطلاعات بودند.

در ابتدا مقدمه ای از هدف برگزاری این برنامه و لزوم توجه به مدیریت دانش و همکاری بین افراد در فعالیتهای گروهی صحبت شد. ایده هایی جهت بهینه سازی استفاده از اطلاعات و داده ها مورد نقد و بررسی توسط اساتید و شرکت کنندگان قرار گرفت. همچنین در مورد چالشهای موجود در شهر ها و تجربه های موفق کشورهای دیگر صحبت شد و لزوم توجه به مشارکت بومیان و ساکنین مناطق  در پروژه های اجرایی برای توسعه پایدار شهری. توضیحی نیز به شرکت کنندگان داده شد که امروزه آنان صاحب ایده در رشته های خود می باشند لذا باید ایده هایی نوآورانه و اجرایی در جهت توسعه پایدار شهری داشته یاشند.

این برنامه یک روزه شامل دو بخش اصلی بود: در بخش اول شرکت کنندگان در مورد فعالیتهای خود که مرتبط با تخصص آنان بود در مدت زمان تعیین شده صحبت کردند و همزمان در این فضا نقد عقاید یا رویکردهای آنان  توسط دیگر شرکت کنندگان با افکار و زوایای متفاوت ( به دلیل  تخصص های گوناگون)  اتفاق افتاد. در بخش دوم سناریویی تعریف شد با واژه ای عام : “تهران ایده ال” و “کلان شهر ایده ال”.  این واژه مورد نقد شرکت کنندگان قرار گرفت و چالشی در جهت تعریف دقیق تر این عبارات، آنان را وادار کرد تا واژه هایی برای تعریف این واژه اصلی پیدا کنند. سپس از آنان خواسته شد تا با دو رنگ سبز و قرمز دو  نکته  مثبت و  دو نکته  منفی در مورد کلان شهر تهران بنویسند که یکی با توجه به تخصص و رشته آنان (سبز رنگ) و دیگری بعنوان یک شهروند (قرمز رنگ) بود. هر کدام نظرات خود را بر روی تخته نوشتند. سپس شرکت کنندگان به سه گروه چهار یا پنج نفری با تخصص های مختلف تقسیم شدند . مقرر گردید تا پایان روز هر گروه با توجه به نکات مثبت و منفی نوشته شده ایده و نوآوری برای شهر تهران ارائه دهند. هدف از این کار تقویت کار گروهی در بین آنان و بکارگیری مدیریت دانش از زوایای گوناگون برای حل چالش ها ی موجود و یا تقویت و یا بهینه سازی نقاط قوت در شهر تهران بود. این طبقه بندی ها بر روی دیوار نصب شد و در پایان روز با هدایت اساتید به همراه استاد مدعو از دانشگاه اسکووده ( استفان تنگلبد) توسط گروهها ارائه شد.

این تجربه موفق بسیار مورد توجه اساتید و شرکت کنندگان قرار گرفت به نحوی که گروهی در شبکه اجتماعی تلگرام برای همکاریهای آینده و تبادل نظر تشکیل گردید. شرکت کنندگان این تجربه را بسیار متفاوت با برنامه هایی که تا کنون تجربه نموده اند ارزیابی کردند و بطور کلی انعکاس این برنامه در سمپوزیوم بسیار مثبت قلمداد می گردد.

اقدامات پیش رو در فوروم دکترا:

به جهت ادامه همکاری های بین المللی با دانشگاه اسکووده و تعقیب اهداف متصور در این رویداد، مقرر گردید تا هر گروه دستاوردهای خود را در دو صفحه تا موعد مقرر تحویل دهند تا برای دانشگاه اسکووده طی گزارشی ارسال شود و شانس شرکت در کارگاه تخصصی این دانشکده و همچنین فرصت مطالعاتی پیشنهاد شده از سوی این دانشگاه را داشته باشند.

حامیان نهایی اولین سمپوزیوم بین‌المللی مدیریت دانش و نوآوری:

 • دانشگاه اسکووده (سوئد)
 • دانشگاه شهیدبهشتی
 • پژوهشکده اتلب دانشکده لاویلت پاریس
 • وزارت راه و شهرسازی
 • معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 • مرکز فن آوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت ریاست جمهوری
 • مرکز تحقیقات مسکن، راه ‌و ساختمان
 • سازمان حفاظت محیط‌زیست
 • شرکت همراه اول
 • شرکت نقش اول کیفیت
 • مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری شهرداری تهران
 • نظام مهندسی استان تهران
 • شهرداری منطقه 12 تهران
 • سازمان زیباسازی شهر تهران
 • شرکت نوین‌چوب
 • موسسه سارای
 • مهندسان مشاور تخت پولاد
 • انجمن متخصصان فضای سبز و منظر ایران
 • سیویلیکا
 • انجمن شهرسازی ایران
 • انجمن دوستی ایران-فنلاند

مراجعی که علیرغم رایزنی و پیگیری های متعدد در سمپوزیوم همکاری نداشتند :

 • معاونت پژوهش و فن‌آوری وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری
 • جامعه مهندسان مشاور ایران
 • صندوق نوآوری و شکوفایی شرکت های دانش بنیان
 • سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
 • پارک فن آوری پردیس تهران

International Conference of Cultural Landscape (November 2014, Tehran)

Today, as city’s historical landscapes conservation, especially in developing countries faces many challenges, urban developments as creating new cultural landscapes requires especial perspective. Using a Landscape Approach can provide a challenge of past attitudes in both protecting historic urban landscapes and in planning for future and new developments.

The Fifth International Conference of Cultural Landscape is seeking to apply the concepts and approaches based on landscape approach for protecting historic urban landscapes, contemporary cultural landscapes management and planning for future cultural landscapes of the cities.

Topics:

1-Historic Urban Cultural Landscape (HUCL)

 • Protection and Restoration
 • Tangible and Intangible Values
 • Collective Memories
 • Genius Loci
 • Socio-Economic Impacts

2-Contemporary Urban Cultural Landscape (CUCL)

 • Globalization
 • Cultural Diversity and Creativity
 • Urban Interventions Management
 • Climate Change Impacts

3-Future Urban Cultural Landscape (FUCL)

 • Innovative Management Approaches
 • Disaster Impact Management
 • Control and Planning of Transformation Challenges
 • Infrastructure Planning